Insan ki Takhleeq

Shab Qadar ki Nafli Namazain

Namaz Qazay-e-Umri Parhne ka Tareeqa

Rishwat or Maal Haram

Namaz Ba Jamayet Ki Fazeelat

Allah key Mukarab Bandy